Statistik? Vad är det?

WORK IN PROGRESS

Ständigt översköljs vi av siffror i media om vilka som ökar si och så mycket i populäritet eller att man löper så mycket större risk för något när man lever på ett visst vis. Vad innebär dessa siffror egentligen? Till att börja med måste vi undersöka vad olika människor menar med statistik.

De allra flesta kommer nog ihåg att man läst statistik i skolan. På min tid gick man igenom en del enkla begrepp såsom "procent", "medelvärde" och "median" i grundskolan. På gymnasiet byggdes det delvis på med vad som kallades "lådagram". När man därefter får "Parti X ökar till 42 procent" kastat i ansiktet av en löpsedel så tänker man intuitivt på procetläran från grundskolan. Det gör man faktiskt helt rätt i. Problemet är att tidningen i fråga inte pressenterar resultatet från undersökningen på rätt sätt. Ännu värre blir det med uttryck såsom "Hade det varit val idag så hade ..." Jag återkommer till varför lite senare.

Vid en statistisk undersökning finns det i stort sett aldrig ett så enkelt och entydigt svar som "42 procent".

Konfidens och signifikans

Signifikans berättar hur trovärdiga siffrorna är.