Data från kronofogden

All data som presenteras här om kronofogden är veckovisa medelvärden.

Fastigheter

Pygal0.00.020.020.040.040.060.060.080.080.0100.0100.0120.0120.0140.0140.0160.0160.0180.0180.01591317212529333741454953162.285714286541.05355029631.3738401676158.428571429553.33905325436.22268781845139.666666667565.62455621359.8084405867138.428571429577.91005917261.364860820196.5714285714590.19556213113.98383717462.4285714286602.481065089156.9051182284929.8571428571614.766568047197.85094283140.5714285714627.052071006184.3819215864.0639.337573964154.92966177868.0651.623076923149.90122717753112.42857142912.776923076994.04968572281152.025.062426035544.3041005687180.85714285737.34792899418.02753666567166.42857142949.633431952726.1658186172173.71428571461.918934911217.00688416645151.074.204437869845.5612092188154.85714285786.489940828440.7123615684150.71428571498.77544378745.9203831188147.428571429111.06094674650.05088296929119.714285714123.34644970484.8907512721112.428571429135.63195266394.0496857228106.857142857147.917455621101.053576773132.714285714160.2029585868.548338820713128.0172.48846153874.4747081712128.285714286184.77396449774.1155342712106.285714286197.059467456101.771924573124.0209.34497041479.503142771617122.857142857221.63047337380.9398383717139.571428571233.91597633159.92816522128.0246.2014792974.4747081712130.375258.48698224971.489075127221117.0270.77248520788.3029033224123.285714286283.05798816680.4010775217112.428571429295.34349112494.049685722882.8571428571307.628994083131.2241843762548.5714285714319.914497041174.3250523813.1428571429332.2218.8626159839.85714285714344.485502959222.99311583431.0356.771005917196.4142472312965.1428571429369.056508876153.492966178126.714285714381.34201183476.0909907213159.142857143393.62751479335.3247530679182.714285714405.9130177515.6929063154733165.714285714418.1985207127.0637533673144.142857143430.48402366954.1813828195125.285714286442.76952662777.8868602215122.714285714455.05502958681.119425321837136.714285714467.34053254463.5199042203154.428571429479.62603550341.2511224184141.142857143491.91153846257.9527087698142.142857143504.1970414256.695600119741132.857142857516.48254437968.3687518707139.857142857528.76804733759.56899132146.857142857541.05355029650.7692307692153.571428571553.33905325442.328644118545148.857142857565.62455621348.255013469141.571428571577.91005917257.4139479198102.142857143590.19556213106.97994612463.1428571429602.481065089156.0071834784927.1428571429614.766568047201.26309488220.5714285714627.052071006209.52409458253.0639.337573964168.75785692953.0651.623076923168.7578569295391.714285714312.7769230769120.0897934751126.57142857125.062426035576.2705776714136.57142857137.347928994163.6994911703159.71428571449.633431952734.6064052679147.14285714361.918934911250.41005686925159.28571428674.204437869835.1451661179148.85714285786.489940828448.255013469143.28571428698.77544378755.2589045196136.571428571111.06094674663.69949117039121.571428571123.34644970482.556120921999.5714285714135.631952663110.212511224101.428571429147.917455621107.877880874108.428571429160.2029585899.078120323313129.714285714172.48846153872.319664771124.428571429184.77396449778.9643819216121.857142857197.05946745682.1969470218113.142857143209.34497041493.151750972817129.571428571221.63047337372.499251721135.714285714233.91597633164.7770128704130.0246.2014792971.960490871131.142857143258.48698224970.523795270921128.428571429270.77248520773.9359473212139.0283.05798816660.6465130201139.714285714295.34349112459.74857827120.857142857307.62899408383.4540556722575.7142857143319.914497041140.20353187739.0332.2186.3573780319.71428571429344.485502959223.1727027847.71428571429356.771005917225.6869200842932.1428571429369.056508876194.97755163162.4285714286381.342011834156.905118228108.142857143393.62751479399.4372942233122.857142857405.91301775180.939838371733150.857142857418.1985207145.7407961688137.857142857430.48402366962.0832086202127.428571429442.76952662775.1930559713113.142857143455.05502958693.151750972837118.285714286467.34053254486.6866207722117.571428571479.62603550387.5845555223122.285714286491.91153846281.6581861718114.428571429504.1970414291.535468422641100.0516.482544379109.67375037487.0528.768047337126.01616282683.4285714286541.053550296130.50583657668.4285714286553.339053254149.3624663274585.2857142857565.624556213128.17120622690.2857142857577.910059172121.88566297584.8571428571590.19556213128.70996707659.2857142857602.481065089160.8560311284924.4285714286614.766568047204.67524693211.0627.052071006221.55642023339.3333333333639.337573964185.93834181446.0651.623076923177.557617485377.285714285712.7769230769138.2280754271115.28571428625.062426035590.4579467225121.57142857137.347928994182.5561209219125.42857142949.633431952777.7072732715119.061.918934911285.78868602215124.074.204437869879.5031427716115.57142857186.489940828490.0987728225128.28571428698.77544378774.1155342712122.0111.06094674682.01736007189130.857142857123.34644970470.8829691709127.0135.63195266375.7318168213113.428571429147.91745562192.792577072787.1428571429160.20295858125.8365758751368.4285714286172.488461538149.36246632770.2857142857184.773964497147.02783597795.2857142857197.059467456115.600119725107.857142857209.34497041499.796468123317115.285714286221.63047337390.4579467225105.285714286233.915976331103.02903322488.2857142857246.20147929124.39988027595.7142857143258.486982249115.06135887521110.428571429270.77248520796.563903023131.333333333283.05798816670.284346004280.4285714286295.343491124134.27716252686.2857142857307.628994083126.9140975762547.1428571429319.914497041176.1209218816.8571428571332.2214.1933552834.28571428571344.485502959229.9970068846.57142857143356.771005917227.1236156842928.7142857143369.056508876199.28763843260.0381.342011834159.95809637892.0393.627514793119.730619575117.142857143405.91301775188.123316372333134.428571429418.1985207166.3932954205146.714285714430.48402366950.9488177192143.142857143442.76952662755.4384914696141.428571429455.05502958657.593534869837119.714285714467.34053254484.8907512721120.285714286479.62603550384.172403472125.857142857491.91153846277.1685124214122.714285714504.1970414281.11942532184197.7142857143516.482544379112.54714157481.2857142857528.768047337133.19964082682.8571428571541.053550296131.224184376104.428571429553.339053254104.10655492445121.571428571565.62455621382.5561209219129.714285714577.91005917272.319664771105.857142857590.19556213102.31068542471.1428571429602.481065089145.9503142774928.2857142857614.766568047199.82639928219.1428571429627.052071006211.31996408321.7142857143639.337573964208.08739898226.0651.623076923202.6997904825354.012.7769230769167.500748279190.025.0624260355122.244836875121.85714285737.347928994182.1969470218126.28571428649.633431952776.6297515714140.57142857161.918934911258.67105656995128.71428571474.204437869873.5767734211122.57142857186.489940828481.2990122718119.71428571498.77544378784.8907512721126.714285714111.06094674676.09099072139109.142857143123.34644970498.180185573285.0135.631952663128.53038012668.2857142857147.917455621149.54205327792.5714285714160.20295858119.01227177513126.714285714172.48846153876.0909907213146.714285714184.77396449750.9488177192119.142857143197.05946745685.6090990721100.428571429209.344970414109.1349895241798.8571428571221.630473373111.110445974100.0233.915976331109.673750374113.285714286246.2014792992.9721640227125.0258.48698224978.246034121521116.714285714270.77248520788.6620772224115.0283.05798816690.8171206226104.571428571295.343491124103.926967974103.857142857307.628994083104.8249027242574.2857142857319.914497041141.99940137743.2857142857332.2180.9697695311.4285714286344.485502959221.0176593831.0356.771005917234.1275067352927.2857142857369.056508876201.08350793257.1666666667381.342011834163.5199042297.2857142857393.627514793113.085902424117.857142857405.91301775187.225381622333100.428571429418.19852071109.134989524100.857142857430.484023669108.59622867496.5714285714442.769526627113.983837174121.571428571455.05502958682.556120921937123.0467.34053254480.7602514217148.714285714479.62603550348.434600419149.142857143491.91153846247.895839569148.714285714504.1970414248.43460041941137.285714286516.48254437962.8015564202130.714285714528.76804733771.0625561209145.857142857541.05355029652.0263394193152.0553.33905325444.304100568745149.714285714565.62455621347.1774917689151.571428571577.91005917244.8428614187150.571428571590.1955621346.0999700688114.428571429602.48106508991.53546842264968.1428571429614.766568047149.72164022733.2857142857627.052071006193.54085603120.4285714286639.337573964209.70368153246.5651.623076923176.9290631555373.012.7769230769143.6156839271137.57142857125.062426035562.442382520224.857142857137.3479289941204.1364860820.049.6334319527235.384615385159.14285714361.918934911235.32475306795149.42857142974.204437869847.536665669159.71428571486.489940828434.6064052679167.57142857198.77544378724.7291230171169.857142857111.06094674621.85573181689158.571428571123.34644970436.043100868176.571428571135.63195266313.4151451661154.285714286147.91745562141.4307093685143.142857143160.2029585855.438491469613106.857142857172.488461538101.053576773102.857142857184.773964497106.082011374128.0197.05946745674.4747081712161.285714286209.34497041432.630948817717162.857142857221.63047337330.6554923676163.571428571233.91597633129.7575576175156.857142857246.2014792938.1981442682139.857142857258.48698224959.5689913221136.714285714270.77248520763.5199042203132.714285714283.05798816668.5483388207110.0295.34349112497.102663873176.2857142857307.628994083139.4851840772535.8571428571319.914497041190.3082909318.85714285714332.2224.2502244841.28571428571344.485502959233.76833283420.0356.771005917210.2424423832970.1428571429369.056508876147.207422927112.857142857381.34201183493.5109248728161.428571429393.62751479332.4513618677183.571428571405.9130177514.6153846153833173.571428571418.1985207117.1864711164165.714285714430.48402366927.0637533673153.857142857442.76952662741.9694702185150.142857143455.05502958646.638730918937154.714285714467.34053254440.8919485184141.285714286479.62603550357.7731218198126.714285714491.91153846276.0909907213115.142857143504.1970414290.637533672641115.428571429516.48254437990.2783597725120.285714286528.76804733784.172403472133.285714286541.05355029667.8299910207144.857142857553.33905325453.283448069445143.571428571565.62455621354.8997306196126.142857143577.91005917276.809338521486.7142857143590.19556213126.37533672654.2857142857602.481065089167.1415743794925.4285714286614.766568047203.41813828226.0627.052071006202.69979048253.0639.337573964168.75785692953.0651.623076923168.75785692953102.42857142912.7769230769106.6207722241152.28571428625.062426035543.9449266687170.14285714337.347928994121.4965579168174.42857142949.633431952716.1089494163168.14285714361.918934911224.0107752175153.71428571474.204437869842.1490571685135.57142857186.489940828464.9565998204129.85714285798.77544378772.140077821127.857142857111.06094674674.65429512129127.285714286123.34644970475.3726429213108.714285714135.63195266398.718946423290.0147.917455621122.24483687588.8571428571160.20295858123.6815324751385.7142857143172.488461538127.63244537693.7142857143184.773964497117.575576175101.0197.059467456108.416641724101.428571429209.344970414107.87788087417104.428571429221.630473373104.106554924102.285714286233.915976331106.800359174110.142857143246.2014792996.9230769231109.0258.48698224998.359772523221109.714285714270.77248520797.461837773197.1428571429283.057988166113.26548937486.8571428571295.343491124126.19574977663.1428571429307.628994083156.0071834782536.1428571429319.914497041189.94911703112.7142857143332.2219.4013768335.85714285714344.485502959228.02155043414.0356.771005917217.7850942832950.4285714286369.056508876171.99042202985.2857142857381.342011834128.171206226105.285714286393.627514793103.029033224105.0405.913017751103.38820712433103.142857143418.19852071105.722837474122.571428571430.48402366981.2990122718134.285714286442.76952662766.5728823705147.142857143455.05502958650.410056869237152.285714286467.34053254443.9449266687149.142857143479.62603550347.895839569138.428571429491.91153846261.3648608201117.714285714504.1970414287.404968572341108.857142857516.48254437998.5393594732122.571428571528.76804733781.2990122718126.857142857541.05355029675.9114037713114.142857143553.33905325491.894642322745111.0565.62455621395.84555522397.5714285714577.910059172112.72672852475.1428571429590.19556213140.92187967742.1428571429602.481065089182.406465134916.7142857143614.766568047214.37294223318.0627.052071006212.75665968324.0639.337573964205.21400778224.0651.623076923205.2140077825364.571428571412.7769230769154.2113139781112.85714285725.062426035593.5109248728155.42857142937.347928994139.9940137683161.85714285749.633431952731.9126010177161.57142857161.918934911232.27177491775155.57142857174.204437869839.8144268183157.42857142986.489940828437.4797964681143.57142857198.77544378754.8997306196137.428571429111.06094674662.62196947029105.0123.346449704103.38820712483.5714285714135.631952663130.32624962678.2857142857147.917455621136.97096677687.2857142857160.20295858125.65698892513106.428571429172.488461538101.592337623109.714285714184.77396449797.461837773195.1666666667197.059467456115.74977551694.0209.344970414117.21640227517105.0221.630473373103.388207124114.0233.91597633192.0742292727123.0246.2014792980.7602514217137.428571429258.48698224962.621969470221124.571428571270.77248520778.7847949716123.571428571283.05798816680.0419036217126.428571429295.34349112476.4501646214111.857142857307.62899408394.76803352292577.8571428571319.914497041137.50972762638.4285714286332.2187.07572583112.8571428571344.485502959219.22178988311.8571428571356.771005917220.4788985332932.7142857143369.056508876194.25920383157.0381.342011834163.72942232984.2857142857393.627514793129.42831487695.5714285714405.913017751115.2409458253399.5714285714418.19852071110.21251122499.8571428571430.484023669109.853337324104.714285714442.769526627103.74738102499.2857142857455.055029586110.57168512437101.4467.340532544107.913798264115.428571429479.62603550390.2783597725122.571428571491.91153846281.2990122718126.0504.1970414276.988925471441112.0516.48254437994.5884465729103.75528.768047337104.959592936115.5541.05355029690.1885662975108.166666667553.33905325499.40736306545123.285714286565.62455621380.4010775217127.285714286577.91005917275.372642921389.5714285714590.19556213122.78359772552.4285714286602.481065089169.4762047294918.5714285714614.766568047212.03831188310.5714285714627.052071006222.09518108425.0639.337573964203.95689913224.0651.623076923205.2140077825361.012.7769230769158.700987728194.142857142925.0624260355117.036815325127.42857142937.347928994175.1930559713145.66666666749.633431952752.265788686129.42857142961.918934911272.67883867115116.85714285774.204437869888.4824902724122.85714285786.489940828480.9398383717112.14285714398.77544378794.4088596229116.5111.06094674688.93145764749114.25123.34644970491.7599521101105.571428571135.631952663102.669859324105.571428571147.917455621102.66985932496.5714285714160.20295858113.9838371741392.7142857143172.488461538118.83268482589.4285714286184.773964497122.96318467598.4285714286197.059467456111.649206824108.142857143209.34497041499.437294223317108.857142857221.63047337398.539359473297.2857142857233.915976331113.08590242495.8571428571246.20147929114.881771925107.571428571258.486982249100.15564202321104.428571429270.772485207104.10655492494.8571428571283.057988166116.13888057585.7142857143295.343491124127.63244537683.1428571429307.628994083130.8650104762567.0319.914497041151.15833582848.6666666667332.2174.20532774620.5714285714344.485502959209.52409458215.7142857143356.771005917215.6300508832936.4285714286369.056508876189.58994313156.1428571429381.342011834164.80694402985.0393.627514793128.530380126100.571428571405.913017751108.95540257433104.714285714418.19852071103.747381024123.0430.48402366980.7602514217131.142857143442.76952662770.5237952709133.714285714455.05502958667.291230170637133.0467.34053254468.1891649207142.142857143479.62603550356.6956001197135.285714286491.91153846265.3157737204123.714285714504.1970414279.862316671741103.571428571516.482544379105.184076624103.285714286528.768047337105.543250524113.857142857541.05355029692.2538162227105.0553.339053254103.38820712445115.285714286565.62455621390.4579467225126.285714286577.91005917276.6297515714101.857142857590.19556213107.33912002466.7142857143602.481065089151.5175097284923.2857142857614.766568047206.11194253227.4285714286627.052071006200.90392098248.5639.337573964174.41484585552.0651.623076923170.0149655795393.142857142912.7769230769118.2939239751136.14285714325.062426035564.2382520204163.28571428637.347928994130.1167315175178.57142857149.633431952710.9009278659170.42857142961.918934911221.13738401685159.71428571474.204437869834.6064052679141.14285714386.489940828457.952708769824.098.775443787205.21400778293.7142857143111.060946746117.5755761759111.571428571123.34644970495.1272074229105.571428571135.631952663102.66985932493.7142857143147.917455621117.57557617595.2857142857160.20295858115.6001197251399.8571428571172.488461538109.853337324114.0184.77396449792.0742292727117.285714286197.05946745687.9437294223105.857142857209.344970414102.31068542417108.0221.63047337399.6168811733120.285714286233.91597633184.172403472127.714285714246.2014792974.8338820712131.857142857258.48698224969.625860520821114.714285714270.77248520791.1762945226109.857142857283.05798816697.282250823193.0295.343491124118.47351092588.2857142857307.628994083124.3998802752557.5714285714319.914497041163.01107452936.2857142857332.2189.76953008117.7142857143344.485502959213.11583358313.8571428571356.771005917217.9646812332930.4285714286369.056508876197.13259503157.5714285714381.342011834163.01107452994.2857142857393.627514793116.857228375120.833333333405.91301775183.483986830333131.0418.1985207170.7033822209137.142857143430.48402366962.9811433702144.857142857442.76952662753.2834480694147.333333333455.05502958650.170607602537151.333333333467.34053254445.1421730021133.571428571479.62603550367.4708171206112.857142857491.91153846293.510924872888.5714285714504.19704142124.0407063754178.1428571429516.482544379137.15055372680.7142857143528.768047337133.91798862699.8571428571541.053550296109.853337324114.857142857553.33905325490.996707572645127.428571429565.62455621375.1930559713131.285714286577.91005917270.3442083209102.0590.19556213107.15953307461.2857142857602.481065089158.3418138284923.8571428571614.766568047205.39359473229.4285714286627.052071006198.38970368248.2857142857639.337573964174.6842262882.333333333312.7769230769131.8826698591124.825.062426035578.4974558515142.28571428637.347928994156.5160131697143.28571428649.633431952755.2589045196142.061.918934911256.87518706975135.71428571474.204437869864.7770128704125.66666666786.489940828477.4079616881119.098.77544378785.7886860221126.0111.06094674676.98892547149136.0123.34644970464.4178389704134.571428571135.63195266366.2137084705122.857142857147.91745562180.9398383717118.714285714160.2029585886.147859922213122.571428571172.48846153881.2990122718101.714285714184.773964497107.51870697490.8571428571197.059467456121.16731517593.8571428571209.344970414117.39598922517112.285714286221.63047337394.2292726729132.0233.91597633169.4462735708145.333333333246.2014792952.684824902720142015201620172018201920202021202220232024

Fordon

Pygal0.00.010.010.020.020.030.030.040.040.050.050.060.060.070.070.080.080.090.090.0100.0100.0159131721252933374145495392.1428571429541.05355029631.206077872771.8571428571553.33905325476.15701171264553.6666666667565.624556213116.465126095104.142857143577.9100591724.6153846153854.0590.19556213115.7264957267.42857142857602.481065089218.923710035490.0614.766568047235.38461538526.0627.052071006177.7714466626.3333333333639.337573964177.03281629226.0651.623076923177.771446665327.428571428612.7769230769174.605887939169.333333333325.062426035581.749498786585.037.347928994147.033871478376.049.633431952766.976891421394.428571428661.918934911226.141183919560.714285714374.2044378698100.84836973748.857142857186.4899408284127.1225071236.2857142857198.775443787221.4561570120.0111.060946746235.384615385925.2857142857123.346449704179.35422602159.2857142857135.631952663104.01392845850.1428571429147.917455621124.27350427432.5714285714160.20295858163.2098765431351.5714285714172.488461538121.10794555262.8571428571184.77396449796.100031655637.5714285714197.059467456152.13042101910.2857142857209.344970414212.5925925931711.1428571429221.630473373210.6932573619.0233.915976331193.28268439446.4285714286246.20147929132.50395694891.25258.48698224933.18455207342141.4285714286270.772485207143.58341247226.5714285714283.057988166176.50522317235.8571428571295.343491124155.92909148525.1428571429307.628994083179.6707818932514.2857142857319.914497041203.7290281739.71428571429332.2213.8588160817.0344.485502959219.87337765110.5714285714356.771005917211.9594808482918.0369.056508876195.4985754995.71428571429381.342011834222.722380520.7142857143393.627514793189.48401392864.2857142857405.91301775192.93447293453357.0418.19852071109.07882241236.4285714286430.484023669154.6628679968.0442.769526627217.65748654619.4285714286455.055029586192.3330167773767.0467.34053254486.919911364485.1428571429479.62603550346.717315606228.8571428571491.911538462171.44032921813.7142857143504.19704142204.9952516624139.0516.482544379148.96486229842.1428571429528.768047337142.00063311245.2857142857541.053550296135.03640392532.2857142857553.339053254163.8429882874520.4285714286565.624556213190.11712567317.5714285714577.910059172196.44824311550.0590.19556213124.59006014652.7142857143602.481065089118.5754985754925.2857142857614.766568047179.35422602136.8571428571627.052071006153.7132003840.0639.337573964146.74897119340.0651.623076923146.7489711935331.857142857112.7769230769164.792655904116.142857142925.0624260355199.61380183640.714285714337.3479289941145.16619183331.428571428649.6334319527165.7423235214.142857142961.9189349112204.045584046517.142857142974.2044378698197.39791073120.285714285786.4899408284190.43368154529.571428571498.775443787169.85754985853.2857142857111.060946746117.309275087938.1428571429123.346449704150.86419753121.1428571429135.631952663188.53434631246.2857142857147.917455621132.82051282154.5714285714160.20295858114.4602722381341.4285714286172.488461538143.58341247234.0184.773964497160.04431782233.7142857143197.059467456160.67742956643.1428571429209.344970414139.7847420071741.7142857143221.630473373142.95030072833.7142857143233.915976331160.67742956662.5714285714246.2014792996.733143399848.2857142857258.486982249128.3887306112128.7142857143270.772485207171.7568850953.5714285714283.057988166116.67616334356.0295.343491124111.29471351737.7142857143307.628994083151.8138651472515.7142857143319.914497041200.56346945211.2857142857332.2210.37670148817.7142857143344.485502959196.13168724313.1428571429356.771005917206.261475152912.0369.056508876208.79392212717.0381.342011834197.71446660331.1428571429393.627514793166.37543526443.8571428571405.913017751138.2019626463354.1428571429418.19852071115.40993985449.5714285714430.484023669125.53972776224.1428571429442.769526627181.88667299849.8571428571455.055029586124.9066160183787.0467.34053254442.602089268818.0479.626035503195.4985754995.71428571429491.911538462222.722380514.5714285714504.19704142203.0959164294115.7142857143516.482544379200.56346945215.5714285714528.768047337200.8800253247.14285714286541.053550296219.5568217795.0553.339053254224.3051598614527.8571428571565.624556213173.65622032327.4285714286577.910059172174.60588793945.7142857143590.19556213134.08673630988.5714285714602.48106508939.11997467554959.2857142857614.766568047104.01392845817.1428571429627.052071006197.39791073121.0639.337573964188.85090218424.0651.623076923182.203228875334.142857142912.7769230769159.72776195149.714285714325.0624260355125.2231718962.037.347928994197.999366888348.857142857149.6334319527127.12250712328.714285714361.9189349112171.75688509555.142857142974.2044378698113.1940487537.142857142986.4899408284153.08008863637.571428571498.775443787152.13042101923.0111.060946746184.419119975940.2857142857123.346449704146.11585944923.5714285714135.631952663183.15289648631.4285714286147.917455621165.7423235258.8571428571160.20295858104.9635960751320.5172.488461538189.95884773721.2857142857184.773964497188.2177904432.5714285714197.059467456163.20987654322.2857142857209.344970414186.0018993351726.8571428571221.630473373175.87211142843.1428571429233.915976331139.78474200752.0246.20147929120.15827793640.4285714286258.486982249145.7993035772139.0270.772485207148.96486229853.3333333333283.057988166117.20375646343.1428571429295.343491124139.78474200734.3333333333307.628994083159.3056874542515.8571428571319.914497041200.246913586.28571428571332.2221.45615701213.4285714286344.485502959205.62836340639.4285714286356.771005917148.0151946822915.8571428571369.056508876200.2469135814.8571428571381.342011834202.46280468527.5714285714393.627514793174.28933206727.2857142857405.913017751174.9224438113321.4285714286418.19852071187.90123456822.2857142857430.484023669186.00189933523.1428571429442.769526627184.10256410331.2857142857455.055029586166.0588793923733.2857142857467.340532544161.62709718326.7142857143479.626035503176.188667319.4285714286491.911538462192.33301677748.4285714286504.19704142128.0721747394145.0516.482544379135.6695156734.4285714286528.768047337159.09465020618.2857142857541.053550296194.86546375419.4285714286553.339053254192.3330167774544.8571428571565.624556213135.98607154276.5714285714577.91005917265.710667932952.0590.19556213120.15827793629.1428571429602.481065089170.8072174744932.5714285714614.766568047163.2098765434.0627.052071006226.5210509654.0639.337573964226.5210509651.0651.623076923233.168724285320.285714285712.7769230769190.433681545129.142857142925.0624260355170.80721747437.428571428637.3479289941152.44697689151.285714285749.6334319527121.74105729734.285714285761.9189349112159.411206078527.074.2044378698175.55555555617.285714285786.4899408284197.08135485919.285714285798.775443787192.6495726551.2857142857111.060946746121.741057297946.8571428571123.346449704131.55428933253.2857142857135.631952663117.30927508720.8571428571147.917455621189.16745805614.1428571429160.20295858204.0455840461321.4285714286172.488461538187.90123456844.1428571429184.773964497137.56885090238.5714285714197.059467456149.91452991531.2857142857209.344970414166.0588793921718.0221.630473373195.49857549914.1428571429233.915976331204.04558404628.0246.20147929173.33966445135.7142857143258.486982249156.2456473572151.4285714286270.772485207121.42450142537.1428571429283.057988166153.08008863623.2857142857295.343491124183.7860082337.4285714286307.628994083152.4469768912523.8571428571319.914497041182.5197847426.85714285714332.2220.18993352313.4285714286344.485502959205.62836340612.5714285714356.771005917207.5276986392917.8571428571369.056508876195.81513137119.1666666667381.342011834192.9133692127.5714285714393.627514793174.28933206734.4285714286405.913017751159.0946502063328.4285714286418.19852071172.38999683421.0430.484023669188.85090218420.2857142857442.769526627190.43368154516.2857142857455.055029586199.2972459643712.4285714286467.340532544207.84425451121.8571428571479.626035503186.95156695242.1428571429491.911538462142.00063311247.4285714286504.19704142130.2880658444131.7142857143516.482544379165.10921177614.5714285714528.768047337203.09591642936.1428571429541.053550296155.2959797449.0553.339053254126.805951254534.8571428571565.624556213158.14498258935.4285714286577.910059172156.87875910136.8571428571590.19556213153.7132003831.5714285714602.481065089165.4257676484911.8571428571614.766568047209.1104779990.857142857143627.052071006233.4852801521.0639.337573964233.168724281.0651.623076923233.16872428530.28571428571412.7769230769234.7515036410.025.0624260355235.3846153850.71428571428637.3479289941233.8018360240.049.6334319527235.3846153850.85714285714361.9189349112233.48528015250.28571428571474.2044378698234.751503640.086.4899408284235.3846153850.098.775443787235.3846153850.0111.060946746235.38461538590.0123.346449704235.3846153850.0135.631952663235.3846153850.0147.917455621235.3846153850.0160.20295858235.384615385130.0172.488461538235.3846153850.857142857143184.773964497233.4852801520.428571428571197.059467456234.4349477680.0209.344970414235.384615385171.57142857143221.630473373231.9025007911.85714285714233.915976331231.2693890471.71428571429246.20147929231.5859449190.428571428571258.486982249234.434947768210.571428571429270.772485207234.1183918960.571428571429283.057988166234.1183918960.0295.343491124235.3846153850.0307.628994083235.384615385250.0319.914497041235.3846153850.0332.2235.3846153850.0344.485502959235.3846153850.0356.771005917235.384615385290.0369.056508876235.3846153850.0381.342011834235.3846153850.0393.627514793235.3846153850.0405.913017751235.384615385331.0418.19852071233.168724280.142857142857430.484023669235.0680595130.428571428571442.769526627234.4349477681.14285714286455.055029586232.852168408370.571428571429467.340532544234.1183918960.0479.626035503235.3846153850.0491.911538462235.3846153850.0504.19704142235.384615385410.0516.482544379235.3846153850.0528.768047337235.3846153850.0541.053550296235.3846153850.0553.339053254235.384615385450.0565.624556213235.3846153850.0577.910059172235.3846153851.0590.19556213233.168724280.428571428571602.481065089234.434947768490.0614.766568047235.3846153850.0627.052071006235.3846153850.0639.337573964235.3846153850.0651.623076923235.384615385530.012.7769230769235.38461538514.2857142857125.0624260355225.8879392215.8571428571437.3479289941222.4058246281.1428571428649.6334319527232.8521684081.061.9189349112233.1687242851.074.2044378698233.168724282.1428571428686.4899408284230.6362773030.14285714285798.775443787235.0680595130.0111.060946746235.38461538590.571428571429123.346449704234.1183918962.42857142857135.631952663230.0031655592.14285714286147.917455621230.6362773030.428571428571160.20295858234.434947768130.0172.488461538235.3846153850.0184.773964497235.3846153850.0197.059467456235.3846153850.0209.344970414235.384615385173.42857142857221.630473373227.7872744541.0233.915976331233.168724280.0246.20147929235.3846153850.0258.486982249235.384615385211.0270.772485207233.168724280.142857142857283.057988166235.0680595130.571428571429295.343491124234.1183918960.428571428571307.628994083234.434947768250.0319.914497041235.3846153850.428571428571332.2234.4349477681.28571428571344.485502959232.5356125361.0356.771005917233.16872428290.571428571429369.056508876234.1183918960.0381.342011834235.3846153850.0393.627514793235.3846153850.0405.913017751235.384615385330.0418.19852071235.3846153850.0430.484023669235.3846153850.0442.769526627235.3846153850.571428571429455.055029586234.118391896371.28571428571467.340532544232.5356125360.428571428571479.626035503234.4349477680.0491.911538462235.3846153851.0504.19704142233.16872428410.857142857143516.482544379233.4852801520.428571428571528.768047337234.4349477680.0541.053550296235.3846153850.0553.339053254235.384615385450.0565.624556213235.3846153850.0577.910059172235.3846153850.714285714286590.19556213233.8018360240.428571428571602.481065089234.434947768490.0614.766568047235.3846153850.0627.052071006235.3846153850.0639.337573964235.3846153850.0651.623076923235.384615385530.012.7769230769235.38461538510.025.0624260355235.3846153850.037.3479289941235.3846153850.049.6334319527235.3846153850.061.9189349112235.38461538550.074.2044378698235.3846153850.086.4899408284235.3846153850.098.775443787235.3846153850.0111.060946746235.38461538590.0123.346449704235.3846153850.0135.631952663235.3846153850.0147.917455621235.3846153850.0160.20295858235.384615385130.0172.488461538235.3846153850.0184.773964497235.3846153851.0197.059467456233.168724281.0209.344970414233.16872428171.0221.630473373233.168724280.0233.915976331235.3846153850.0246.20147929235.3846153850.0258.486982249235.384615385210.0270.772485207235.3846153850.0283.057988166235.3846153850.0295.343491124235.3846153850.0307.628994083235.384615385250.857142857143319.914497041233.4852801520.285714285714332.2234.751503640.0344.485502959235.3846153850.0356.771005917235.384615385290.0369.056508876235.3846153850.571428571429381.342011834234.1183918961.0393.627514793233.168724281.0405.913017751233.16872428330.571428571429418.19852071234.1183918960.0430.484023669235.3846153850.0442.769526627235.3846153850.0455.055029586235.384615385370.0467.340532544235.3846153850.0479.626035503235.3846153850.0491.911538462235.3846153850.714285714286504.19704142233.801836024410.428571428571516.482544379234.4349477680.0528.768047337235.3846153850.0541.053550296235.3846153850.0553.339053254235.384615385450.0565.624556213235.3846153850.0577.910059172235.3846153850.0590.19556213235.3846153850.0602.481065089235.384615385490.0614.766568047235.3846153850.0627.052071006235.3846153850.0639.337573964235.3846153850.0651.623076923235.384615385530.012.7769230769235.38461538510.025.0624260355235.3846153850.037.3479289941235.3846153850.049.6334319527235.3846153850.061.9189349112235.38461538550.074.2044378698235.3846153852.8571428571486.4899408284229.0534979422.1428571428698.775443787230.6362773030.0111.060946746235.38461538590.0123.346449704235.3846153850.0135.631952663235.3846153850.0147.917455621235.3846153850.0160.20295858235.384615385130.857142857143172.488461538233.4852801521.71428571429184.773964497231.5859449190.857142857143197.059467456233.4852801520.571428571429209.344970414234.118391896170.571428571429221.630473373234.1183918960.0233.915976331235.3846153850.0246.20147929235.3846153850.0258.486982249235.384615385210.0270.772485207235.3846153850.0283.057988166235.3846153850.0295.343491124235.3846153850.0307.628994083235.384615385250.0319.914497041235.3846153850.0332.2235.3846153850.0344.485502959235.3846153850.0356.771005917235.384615385290.0369.056508876235.3846153850.0381.342011834235.3846153850.0393.627514793235.3846153850.0405.913017751235.384615385330.0418.19852071235.3846153851.0430.484023669233.168724281.0442.769526627233.168724281.0455.055029586233.16872428370.285714285714467.340532544234.751503640.0479.626035503235.3846153850.0491.911538462235.3846153850.0504.19704142235.384615385410.0516.482544379235.3846153850.714285714286528.768047337233.8018360241.0541.053550296233.168724281.0553.339053254233.16872428451.0565.624556213233.168724280.428571428571577.910059172234.4349477680.0590.19556213235.3846153850.0602.481065089235.384615385490.857142857143614.766568047233.4852801521.0627.052071006233.168724281.0639.337573964233.168724281.0651.623076923233.16872428531.012.7769230769233.1687242811.025.0624260355233.168724281.037.3479289941233.168724280.42857142857149.6334319527234.4349477680.061.9189349112235.38461538550.57142857142974.2044378698234.1183918960.42857142857186.4899408284234.4349477680.098.775443787235.3846153850.0111.060946746235.38461538591.0123.346449704233.168724281.0135.631952663233.168724281.0147.917455621233.168724280.571428571429160.20295858234.118391896130.0172.488461538235.3846153850.0184.773964497235.3846153850.0197.059467456235.3846153850.0209.344970414235.384615385170.0221.630473373235.3846153850.0233.915976331235.3846153850.0246.20147929235.3846153850.0258.486982249235.384615385210.0270.772485207235.3846153850.0283.057988166235.3846153850.0295.343491124235.3846153850.0307.628994083235.384615385250.0319.914497041235.3846153850.0332.2235.3846153850.0344.485502959235.3846153850.0356.771005917235.384615385290.0369.056508876235.3846153850.0381.342011834235.3846153850.714285714286393.627514793233.8018360240.5405.913017751234.276669832330.0418.19852071235.3846153850.0430.484023669235.3846153850.0442.769526627235.3846153850.0455.055029586235.384615385370.5467.340532544234.2766698320.571428571429479.626035503234.1183918960.0491.911538462235.3846153850.0504.19704142235.384615385410.0516.482544379235.3846153850.0528.768047337235.3846153850.0541.053550296235.3846153850.0553.339053254235.384615385450.571428571429565.624556213234.1183918961.0577.910059172233.168724281.42857142857590.19556213232.2190566642.0602.481065089230.952833175490.0614.766568047235.3846153850.0627.052071006235.3846153850.0639.337573964235.3846153850.012.7769230769235.38461538514.025.0624260355226.5210509651.1428571428637.3479289941232.8521684080.71428571428649.6334319527233.8018360240.42857142857161.9189349112234.43494776850.074.2044378698235.3846153850.086.4899408284235.3846153850.098.775443787235.3846153850.0111.060946746235.38461538590.0123.346449704235.3846153850.0135.631952663235.3846153850.0147.917455621235.3846153850.714285714286160.20295858233.801836024130.285714285714172.488461538234.751503640.0184.773964497235.3846153851.0197.059467456233.168724280.142857142857209.344970414235.068059513170.0221.630473373235.3846153850.0233.915976331235.3846153852.0246.20147929230.95283317520142015201620172018201920202021202220232024

Lösöre

Pygal0.00.0100.0100.0200.0200.0300.0300.0400.0400.0500.0500.01591317212529333741454953318.428571429541.05355029691.0567210567279.571428571553.339053254108.66873866945189.333333333565.624556213149.569196236432.428571429577.91005917239.3861693862297.0590.19556213100.76923076939.5714285714602.481065089217.448847449490.857142857143614.766568047234.99611499683.0627.052071006197.76482776583.0639.337573964197.76482776583.0651.623076923197.7648277655382.285714285712.7769230769198.0885780891157.025.0624260355164.224294224164.037.3479289941161.051541052205.14285714349.6334319527142.403522404451.061.918934911230.96866096875509.14285714374.20443786984.61538461538346.85714285786.489940828478.1714581715152.42857142998.775443787166.29629629691.1428571429111.060946746194.0740740749148.857142857123.346449704167.915047915228.571428571135.631952663131.784511785196.571428571147.917455621146.288526289213.285714286160.20295858138.71276871313223.0172.488461538134.30976431187.714285714184.773964497150.303030303122.857142857197.059467456179.699559743.4285714286209.344970414215.7005957011719.1428571429221.630473373226.708106708234.714285714233.915976331129.000259228.714285714246.20147929131.71976172215.25258.486982249137.82245532221138.285714286270.772485207172.70655270782.8571428571283.057988166197.8295778392.4285714286295.343491124193.49132349178.4285714286307.628994083199.83682983725114.142857143319.914497041183.64931364968.2857142857332.2204.43408443448.4285714286344.485502959213.43434343492.0356.771005917193.68557368629119.571428571369.056508876181.18881118980.2857142857381.342011834198.995078995109.857142857393.627514793185.591815592230.428571429405.913017751130.94276094333189.285714286418.19852071149.590779591103.285714286430.484023669188.5703185779.1428571429442.769526627199.513079513136.857142857455.055029586173.35405335437313.428571429467.34053254493.322973323312.857142857479.62603550393.581973582190.0491.911538462149.26702926776.1428571429504.19704142200.87283087341159.285714286516.482544379163.188293188216.0528.768047337137.482517483248.75541.053550296122.638565139336.0553.33905325483.092463092545189.0565.624556213149.72027972119.0577.910059172181.447811448312.0590.1955621393.9704739705350.571428571602.48106508976.48795648849138.428571429614.766568047172.64180264297.7142857143627.052071006191.095571096103.0639.337573964188.6998187103.0651.623076923188.69981875381.571428571412.7769230769198.412328412158.142857142925.0624260355209.031339031154.85714285737.3479289941165.19554519678.428571428649.6334319527199.83682983756.714285714361.9189349112209.6788396795224.14285714374.2044378698133.791763792344.57142857186.489940828479.2074592075260.14285714398.775443787117.474747475274.857142857111.060946746110.8054908059148.142857143123.346449704168.238798239150.142857143135.631952663167.332297332342.714285714147.91745562180.0492100492266.714285714160.20295858114.49624449613135.571428571172.488461538173.936803937109.428571429184.773964497185.786065786170.428571429197.059467456158.137788138268.857142857209.344970414113.52499352517267.428571429221.630473373114.17249417298.7142857143233.915976331190.64232064273.8571428571246.20147929201.908831909152.142857143258.486982249166.42579642621157.428571429270.772485207164.03004403185.857142857283.057988166151.144781145259.714285714295.343491124117.668997669194.428571429307.628994083147.259777262590.5714285714319.914497041194.33307433325.8571428571332.2223.664853665187.285714286344.485502959150.497280497264.428571429356.771005917115.53224553229198.857142857369.056508876145.252525253181.0381.342011834153.346283346216.285714286393.627514793137.353017353168.428571429405.913017751159.04428904433200.0418.19852071144.734524735233.857142857430.484023669129.388759389343.571428571442.76952662779.6607096607344.142857143455.05502958679.401709401737365.285714286467.34053254469.818699818778.2857142857479.626035503199.90157990216.1428571429491.911538462228.06785806874.0504.19704142201.84408184441168.285714286516.482544379159.10903910989.4285714286528.768047337194.85107485124.8571428571541.053550296224.11810411827.0553.339053254223.1468531474564.0565.624556213206.376586377144.714285714577.910059172169.792799793301.428571429590.1955621398.761978762292.714285714602.481065089102.7117327124985.4285714286614.766568047196.66407666482.8571428571627.052071006197.82957783152.166666667639.337573964166.415004748181.0651.623076923153.34628334653232.71428571412.7769230769129.9067599071252.025.0624260355121.165501166242.42857142937.3479289941125.503755504340.42857142949.633431952781.0852110852210.57142857161.9189349112139.9430199435286.57142857174.2044378698105.495985496310.57142857186.489940828494.617974618262.28571428698.775443787116.503496503157.857142857111.060946746163.8357938369204.285714286123.346449704142.792022792208.857142857135.631952663140.72002072167.142857143147.917455621159.627039627220.857142857160.20295858135.28101528113106.166666667172.488461538187.264525598110.285714286184.773964497185.397565398166.571428571197.059467456159.88603988698.0209.344970414190.96607096617122.714285714221.630473373179.764309764169.0233.915976331158.78528878528.7142857143246.20147929222.36985237243.857142857258.486982249124.85625485621232.857142857270.772485207129.842009842154.666666667283.057988166165.281878615131.857142857295.343491124175.62030562176.833333333307.628994083155.2348269012567.4285714286319.914497041204.82258482354.7142857143332.2210.58534058557.1428571429344.485502959209.48458948552.1428571429356.771005917211.7508417512910.8571428571369.056508876230.46361046433.5714285714381.342011834220.16835016842.4285714286393.627514793216.15384615468.1428571429405.913017751204.49883449933131.571428571418.19852071175.74980575113.0430.484023669184.16731416798.4285714286442.769526627190.77182077299.7142857143455.055029586190.1890701893794.1428571429467.340532544192.71432271493.5714285714479.626035503192.973322973144.0491.911538462170.116550117157.142857143504.19704142164.1595441641251.571428571516.482544379121.3597513676.8571428571528.768047337200.54908054967.2857142857541.053550296204.88733488773.5714285714553.339053254202.0383320384561.2857142857565.624556213207.606837607309.0577.91005917295.3302253302151.428571429590.19556213166.7495467572.2857142857602.481065089202.6210826214971.4285714286614.766568047203.00958301156.428571429627.052071006164.483294483276.0639.337573964110.2874902870.0651.623076923235.38461538553279.012.7769230769108.9277389281143.28571428625.0624260355170.44030044139.66666666737.3479289941172.080635414182.85714285749.6334319527152.50453250542.714285714361.9189349112216.0243460245197.85714285774.2044378698145.705775706191.85714285786.4899408284148.42527842548.571428571498.775443787213.36959337101.714285714111.060946746189.2825692839148.714285714123.346449704167.97979798171.428571429135.631952663157.68453768594.2857142857147.917455621192.6495726576.4285714286160.20295858200.7433307431352.2857142857172.488461538211.686091686232.571428571184.773964497129.971509972227.666666667197.059467456132.194595528171.714285714209.344970414157.5550375551794.2857142857221.630473373192.6495726558.8571428571233.915976331208.70758870847.2857142857246.20147929213.952343952134.285714286258.486982249174.5195545221163.857142857270.772485207161.116291116115.0283.057988166183.26081326144.1428571429295.343491124215.376845377135.714285714307.628994083173.8720538722578.4285714286319.914497041199.83682983723.7142857143332.2224.63610463644.2857142857344.485502959215.31209531253.4285714286356.771005917211.1680911682953.8571428571369.056508876210.97384097470.3333333333381.342011834203.506000173110.142857143393.627514793185.462315462124.285714286405.913017751179.0520590523370.1428571429418.19852071203.59233359290.8571428571430.484023669194.20357420480.8571428571442.769526627198.73607873648.2857142857455.055029586213.4990934993736.2857142857467.340532544218.93809893872.0479.626035503202.750582751184.428571429491.911538462151.792281792170.0504.19704142158.33203833241160.285714286516.482544379162.73504273573.0528.768047337202.29733229757.1428571429541.053550296209.484589485156.857142857553.339053254164.2890442894599.5714285714565.624556213190.253820254101.571428571577.910059172189.34731934772.8571428571590.19556213202.36208236262.8571428571602.481065089206.8945868954917.4285714286614.766568047227.4851074850.0627.052071006235.3846153850.0639.337573964235.3846153850.0651.623076923235.384615385530.012.7769230769235.38461538513.025.0624260355234.0248640255.037.3479289941233.1183631180.049.6334319527235.3846153850.061.9189349112235.38461538551.074.2044378698234.9313649310.42857142857186.4899408284235.190365190.098.775443787235.3846153850.0111.060946746235.38461538590.428571428571123.346449704235.190365191.71428571429135.631952663234.6076146080.571428571429147.917455621235.1256151260.0160.20295858235.384615385130.0172.488461538235.3846153850.0184.773964497235.3846153850.0197.059467456235.3846153850.0209.344970414235.384615385170.0221.630473373235.3846153850.714285714286233.915976331235.0608650610.428571428571246.20147929235.190365190.0258.486982249235.384615385210.0270.772485207235.3846153850.0283.057988166235.3846153850.0295.343491124235.3846153850.0307.628994083235.384615385250.0319.914497041235.3846153850.0332.2235.3846153850.0344.485502959235.3846153850.0356.771005917235.384615385290.0369.056508876235.3846153850.0381.342011834235.3846153850.0393.627514793235.3846153850.0405.913017751235.384615385330.0418.19852071235.3846153850.571428571429430.484023669235.1256151260.142857142857442.769526627235.319865320.0455.055029586235.384615385370.0467.340532544235.3846153850.0479.626035503235.3846153850.0491.911538462235.3846153850.0504.19704142235.3846153854122.8571428571516.482544379225.02460502513.7142857143528.768047337229.1686091690.0541.053550296235.3846153850.0553.339053254235.384615385450.0565.624556213235.3846153850.0577.910059172235.3846153850.0590.19556213235.3846153850.0602.481065089235.384615385490.0614.766568047235.3846153850.0627.052071006235.3846153850.0639.337573964235.3846153850.0651.623076923235.384615385530.57142857142912.7769230769235.12561512610.57142857142925.0624260355235.1256151260.037.3479289941235.3846153850.049.6334319527235.3846153850.061.9189349112235.38461538550.074.2044378698235.3846153850.086.4899408284235.3846153850.098.775443787235.3846153850.0111.060946746235.38461538590.571428571429123.346449704235.1256151260.428571428571135.631952663235.190365190.0147.917455621235.3846153850.0160.20295858235.384615385130.0172.488461538235.3846153850.0184.773964497235.3846153850.0197.059467456235.3846153850.857142857143209.344970414234.996114996171.0221.630473373234.9313649310.285714285714233.915976331235.2551152551.42857142857246.20147929234.7371147370.857142857143258.486982249234.996114996216.0270.772485207232.6651126651.0283.057988166234.9313649310.0295.343491124235.3846153850.0307.628994083235.384615385250.0319.914497041235.3846153850.0332.2235.3846153850.0344.485502959235.3846153850.0356.771005917235.384615385290.0369.056508876235.3846153850.0381.342011834235.3846153850.0393.627514793235.3846153850.0405.913017751235.384615385330.0418.19852071235.3846153850.0430.484023669235.3846153850.571428571429442.769526627235.1256151260.571428571429455.055029586235.125615126370.0467.340532544235.3846153850.0479.626035503235.3846153850.0491.911538462235.3846153850.0504.19704142235.384615385410.0516.482544379235.3846153850.0528.768047337235.3846153850.0541.053550296235.3846153850.0553.339053254235.384615385450.0565.624556213235.3846153850.0577.910059172235.3846153850.0590.19556213235.3846153850.0602.481065089235.384615385490.0614.766568047235.3846153850.0627.052071006235.3846153850.0639.337573964235.3846153850.0651.623076923235.384615385530.012.7769230769235.38461538510.025.0624260355235.3846153850.037.3479289941235.3846153850.049.6334319527235.3846153850.061.9189349112235.38461538550.074.2044378698235.3846153850.086.4899408284235.3846153850.098.775443787235.3846153850.0111.060946746235.38461538590.0123.346449704235.3846153850.0135.631952663235.3846153850.0147.917455621235.3846153850.571428571429160.20295858235.125615126130.571428571429172.488461538235.1256151260.0184.773964497235.3846153850.0197.059467456235.3846153850.0209.344970414235.384615385170.0221.630473373235.3846153856.0233.915976331232.6651126650.0246.20147929235.3846153850.0258.486982249235.384615385210.0270.772485207235.3846153850.0283.057988166235.3846153850.0295.343491124235.3846153850.0307.628994083235.384615385250.0319.914497041235.3846153850.0332.2235.3846153850.0344.485502959235.3846153850.0356.771005917235.384615385290.0369.056508876235.3846153850.0381.342011834235.3846153850.0393.627514793235.3846153850.0405.913017751235.384615385330.0418.19852071235.3846153850.0430.484023669235.3846153850.0442.769526627235.3846153850.571428571429455.055029586235.125615126370.4467.340532544235.2033152030.0479.626035503235.3846153850.0491.911538462235.3846153850.0504.19704142235.384615385410.0516.482544379235.3846153850.0528.768047337235.3846153850.0541.053550296235.3846153850.0553.339053254235.384615385450.0565.624556213235.3846153850.0577.910059172235.3846153850.0590.19556213235.3846153850.857142857143602.481065089234.996114996491.14285714286614.766568047234.8666148670.0627.052071006235.3846153850.0639.337573964235.3846153850.0651.623076923235.384615385530.012.7769230769235.38461538510.025.0624260355235.3846153850.037.3479289941235.3846153850.049.6334319527235.3846153850.061.9189349112235.38461538550.074.2044378698235.3846153850.086.4899408284235.3846153850.098.775443787235.3846153850.0111.060946746235.38461538590.0123.346449704235.3846153850.0135.631952663235.3846153850.0147.917455621235.3846153850.0160.20295858235.384615385130.0172.488461538235.3846153850.0184.773964497235.3846153850.0197.059467456235.3846153850.0209.344970414235.384615385170.0221.630473373235.3846153850.0233.915976331235.3846153850.0246.20147929235.3846153852.0258.486982249234.478114478210.285714285714270.772485207235.2551152550.428571428571283.057988166235.190365190.571428571429295.343491124235.1256151260.0307.628994083235.384615385250.0319.914497041235.3846153850.0332.2235.3846153850.0344.485502959235.3846153850.0356.771005917235.384615385290.0369.056508876235.3846153850.0381.342011834235.3846153850.0393.627514793235.3846153850.0405.913017751235.384615385330.0418.19852071235.3846153850.0430.484023669235.3846153850.428571428571442.769526627235.190365190.714285714286455.055029586235.060865061370.0467.340532544235.3846153850.0479.626035503235.3846153850.0491.911538462235.3846153850.0504.19704142235.384615385414.28571428571516.482544379233.4421134421.42857142857528.768047337234.7371147370.0541.053550296235.3846153853.0553.339053254234.024864025450.428571428571565.624556213235.190365190.0577.910059172235.3846153850.0590.19556213235.3846153850.0602.481065089235.384615385490.0614.766568047235.3846153850.0627.052071006235.3846153850.0639.337573964235.3846153850.0651.623076923235.384615385530.012.7769230769235.38461538510.025.0624260355235.3846153850.037.3479289941235.3846153850.049.6334319527235.3846153850.061.9189349112235.38461538550.074.2044378698235.3846153850.086.4899408284235.3846153850.098.775443787235.3846153850.0111.060946746235.38461538593.42857142857123.346449704233.8306138311.14285714286135.631952663234.8666148670.0147.917455621235.3846153850.0160.20295858235.384615385130.0172.488461538235.3846153850.0184.773964497235.3846153850.0197.059467456235.3846153850.0209.344970414235.384615385170.0221.630473373235.3846153850.0233.915976331235.3846153850.0246.20147929235.3846153850.0258.486982249235.384615385210.0270.772485207235.3846153850.0283.057988166235.3846153850.0295.343491124235.3846153850.0307.628994083235.384615385250.0319.914497041235.3846153850.0332.2235.3846153850.0344.485502959235.3846153850.0356.771005917235.384615385290.0369.056508876235.3846153850.0381.342011834235.3846153850.0393.627514793235.3846153850.0405.913017751235.384615385330.0418.19852071235.3846153850.0430.484023669235.3846153850.0442.769526627235.3846153850.0455.055029586235.384615385370.0467.340532544235.3846153850.0479.626035503235.3846153850.0491.911538462235.3846153850.0504.19704142235.384615385410.0516.482544379235.3846153850.0528.768047337235.3846153850.0541.053550296235.3846153850.0553.339053254235.384615385451.71428571429565.624556213234.6076146080.285714285714577.910059172235.2551152550.0590.19556213235.3846153850.0602.481065089235.384615385490.0614.766568047235.3846153850.0627.052071006235.3846153850.0639.337573964235.3846153850.012.7769230769235.38461538510.025.0624260355235.3846153850.037.3479289941235.3846153850.049.6334319527235.3846153850.061.9189349112235.38461538550.074.2044378698235.3846153850.086.4899408284235.3846153850.098.775443787235.3846153850.0111.060946746235.38461538590.0123.346449704235.3846153850.0135.631952663235.3846153850.0147.917455621235.3846153850.0160.20295858235.384615385130.0172.488461538235.3846153850.0184.773964497235.3846153850.0197.059467456235.3846153850.0209.344970414235.384615385170.0221.630473373235.3846153850.0233.915976331235.3846153851.5246.20147929234.70473970520142015201620172018201920202021202220232024