OBSERVERA! Ingen ny data samlas från lulebo (detaljer).

Områden

Antnäs
Bergnäset
Björkskatan
Centrum
Gammelstad
Hertsön
Kallkällan
Knöppelåsen
Lerbäcken
Lulsundsberget
Lövskatan
Malmudden
Mjölkudden
Porsön
Råneå
Skurholmen
Sunderbyn
Tuna
Örnäset
Östermalm