Nya grafer för försäljningsdatat

Posted: 2016-08-07 18:57:00.265800

Jag har nu uppdaterat graferna för bostadspriserna. Översiktssidan med veckovisa medelvärden är kvar som den var. På detaljerna för varje område finns nu två grafer. En för villor och en för lägenheter. I varje graf finns tre serier med flytande medelvärden.

En del intressanta trender går att se, men det är i dagsläget fortfarande mycket möjligt att det är den sedvanliga säsongsbetonade nedgången vi ser. Dock, verkar den vara osedvanligt stor för lägenheter i Malmö. Där har månadsmedel brutit igenom både kvartals- och halvårsmedel.

Det ska bli spännande att följa detta.