Iaktagelser från bostadspriserna

Posted: 2016-02-08 21:43:10.719408

Vid en första anblick av priserna på bostäder i både Göteborg och Stockholm kan man göra några viktiga iakatgelser. Den första är att den stora delen av prisutvecklingen varje år sker under våren. Den andra är att de senaste åren har den stora prisökningen skett under den varma delen av året.

Dessa iaktagelser gör att den förväntanade bubbelsprickan inte kan sägas vara här än, i alla fall inte enbart utifrån dessa data (det finns andra faktorer som kan skynda på denna dock.)

Tittar man däremot på en lite mindre stad som Luleå ser man något helt annat. Här har den totala uppgången på marknaden varit koncentrad till en ännu kortare tid och börjar generellt sett senare på våren, min gissning är att det beror på att vintern ligger kvar längre på dessa breddgrader och vårkänslorna sätter inte fart på marknaden förän senare. Men! I år bar priserna gått rakt upp sen nyår. Det är till och med så att priset är högre än höstnivån vilket är något helt nytt.

Malmö sticker ut på ett annat sätt! 2013-2014 var prisutvecklingen ganska låg och tiden det tog att sälja var ganska stabil mellan 1-2 månader. I början av 2015 sjönk denna tiden markant ner till ungefär 3 veckor. Därefter började priserna stiga. Hösten 2015 var ungefär 10% högre än tidigare år. Precis som i de andra större städerna så börjar 2016 på samma nivåer som hösten innan. Men det ska bli intressant att se om det forsätter gå upp nu under våren.

De senaste veckorna har tiden det tar att sälja i Göteborg minskat stadigt. Den är nu nere på ungefär två veckor. Samtidigt har prisnivån börjat vandra uppåt.

Så denhär våren är annorlunda på flera fronter, prisökningarna börjar mycket tidigare än vanligt samtidigt som tiden det tar att sälja är på nedgång. Börjar marknaden gå in i den maniska fasen innan bubblan spricker eller är det helt enkelt alldeles för låg tillgång på bostäder? Jag skulle inte bli förvånad om vi får ett svar på denna fråga under året.

Graferna över datat som disskuteras hittas här och uppdateras med oregelbundna mellanrum.

//64222